Ruimere openingstijden Leidse speeltuinen

Speeltuinen in Leiden moeten langer open. Dat voorstel presenteerde de PvdA dinsdagavond bij de behandeling van de nota Integraal Jeugdbeleid. Er is meer geld nodig om ondersteuning van de speeltuinbesturen en beheer en toezicht mogelijk te kunnen maken. Voor speeltuinen met teruglopende lidmaatschapsaantallen zou contributie moeten worden afgeschaft. De PvdA verwacht daarmee meer kinderen naar de speeltuinen te krijgen. De reactie van de eigen wethouder Gerda van den Berg was positief: “De nadruk ligt weliswaar op kwalitatief verbeteren van de speeltuinen, maar dit voorstel nemen we zeker mee.”

De speerpunten uit de jeugdnota, nog opgesteld onder het vorige college, werden met algemene stemmen door de raad aanvaard. De belangrijkste zijn opvoedingsondersteuning aan ouders, een veilig speelaanbod en het versterken van jeugdwerk. De wethouder kreeg wel een aantal toevoegingen mee. Het speerpunt om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan werd met een amendement van ChristenUnie en CDA uitgebreid met de bestrijding van softdrugsgebruik onder jeugd. Op verzoek van de VVD komt de wethouder voorts met een rapportage over de omvang van discriminatie in het uitgaansleven.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×