Sleutels van Zijl en Vliet verbaasd over 'stemmingmakerij'

Afgelopen maandag stelde een groepje bewoners van de Mulderstraat en omgeving, in gezelschap van raadsleden en journalisten, de lopende werkzaamheden aan de daken ter discussie. De woningcorporatie werd hierin niet betrokken en voelt zich buitengesloten. Wilbert de Wilde, manager vastgoed bij de Sleutels van Zijl en Vliet zegt hierover: “Als TNO de werkzaamheden adviseert en goedkeurt, dan gaan wij ervan uit dat we goed bezig zijn, zij zijn immers een gerenommeerd onderzoeksinstituut.” Omdat alle rapporten, die TNO heeft uitgebracht in kopie aanwezig zijn bij de bewonerscommissie en de woningbouwcorporatie met de commissie heeft besproken, wat de verdere stappen zouden inhouden, zegt de corporatie de ‘stemmingmakerij’ omtrent de veiligheid van de daken niet te begrijpen.

De Sleutels van Zijl en Vliet: “Vanwege het doorzakken van de daken, waardoor de veiligheid in het geding was, hebben wij in het voorjaar van 2006 aan TNO gevraagd onderzoek naar de situatie te doen en te adviseren in de beste oplossing. Dit advies is destijds gecommuniceerd via de bewonerscommissie, een bewonersavond en via een mailing naar alle bewoners”.

Het TNO rapport gaf de staat van de huidige dakplaten weer en kwam met de aanbeveling dat de huidige platen verstevigd moesten worden door er nieuwe bovenop te monteren. Asbest is in dit onderzoek niet aangetroffen. Ook heeft TNO onderzocht of er meer schadelijke stoffen in ruimten vrij kunnen komen, zoals formaldehyde. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen problemen zijn, die gevaar zouden kunnen opleveren voor de bewoners.

De corporatie: “Mede op advies van TNO hebben wij gekozen voor de betrouwbare oplossing van het vastzetten van de nieuwe dakplaten op de oude. Een andere werkwijze zou het slopen van de oude platen betekenen. Dan hadden de bewoners hun huis uit gemoeten”, aldus De Wilde.

“Bij alles wat we doen, overleggen we met bewoners en de huurdersbelangenvereniging HBE”, vertelt Toby Frielink, manager Wonen. Frielink vervolgt: “Het heeft mij dan ook erg verbaasd dat een of meer bewoners op deze manier de publiciteit zoekt. Zij zijn namelijk regelmatig geïnformeerd door ons over de lopende onderzoeken en de resultaten daarvan. We vinden het dan ook erg jammer dat het zo loopt, en dat wij dit uit de krant moeten vernemen.”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×