Evaluatie Woonzicht.nl: "Doe iets voor jonge starters"

Woonzicht.nl, het nieuwe systeem van woonruimteverdeling in de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek, is zeer nadelig voor jonge starters. Die conclusie trok onderzoeksbureau RIGO al in november 2007. De raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid liet zich dinsdagavond nader informeren over het onderzoek. De overgangsregeling, bedoeld om woningzoekenden uit het oude systeem te beschermen, zorgt ervoor dat nieuwe inschrijvers kansloos zijn. Bijna 90% van de toewijzingen in het eerste jaar betroffen woningzoekenden uit de overgangsregeling. Dit onvermoede effect leidt volgens de onderzoekers tot onaanvaardbaar lange wachttijden voor starters onder de 35 jaar. Aan de overgangsregeling is op dit moment geen einddatum gekoppeld.

De toelichting door RIGO werd gevolgd door twee insprekers van huurdersorganisaties. Ook zij pleitten voor een maatregel om jonge starters meer kansen te bieden op een woning. Zij riepen verder de gemeente Leiden op om “zich arroganter op te stellen richting de kleinere gemeenten in Holland Rijnland.” Uit nieuwbouwplannen blijkt dat die zich niet houden aan de streefaantallen voor sociale woningbouw. De huurdersorganisaties missen in het huidige systeem verder transparantie over de toewijzing van woningen en een aanspreekpunt voor klachten.

Eind maart vergadert het bestuur van Holland Rijnland over maatregelen om het systeem aan te passen. Dinsdag werd nog niet duidelijk welke eisen en wensen de Leidse gemeenteraad meegeeft aan haar vertegenwoordiger bij Holland Rijnland. Daarover wordt in de commissievergadering van 19 februari gedebatteerd.

Leiden Woonzicht


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×