Ringweg Oost en Rijnlandroute kunnen niet zonder elkaar

Een Ringweg Oost heeft voor Leiden alleen maar zin als de Rijnlandroute ook daadwerkelijk wordt aangelegd. Dat blijkt volgens verkeerswethouder John Steegh uit recente cijfers van verkeersstromen. “Leiden ligt vol met wegen die ooit bedoeld waren om onderdeel te worden van een ring rondom de stad, maar die nooit zijn afgemaakt. Het alleen aanleggen van de Ringweg Oost zou die weg doen vollopen voordat deze er goed en wel ligt”, aldus Steegh.

Alleen een integrale oplossing is volgens de wethouder dus toereikend. Hij illustreerde dat aan de hand van de verkeersdruk op de Churchilllaan. De verkeersintensiteit neemt daar in 2020 met 70% toe als beide wegen (Ringweg Oost en Rijnlandroute) niet worden aangelegd. De komst van beiden is nodig om in datzelfde jaar de verkeersintensiteit iets lager te laten zijn dan nu het geval is. Steegh liep met zijn voorspelling vooruit op cijfers die later deze week worden gepresenteerd in een bijeenkomst over de varianten voor Ringweg Oost. Meest waarschijnlijke variant daarin is de verbreding van de huidige Kanaalweg en deze door te trekken via De Waard naar ofwel de Sumatrastraat, ofwel Leiderdorp.

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×