Wachtlijst schuldhulpverlening aangepakt

Leiden gaat de wachtlijst van klanten voor schuldhulpverlening aanpakken met geld vanuit het Rijk. De Stadsbank richt zich sinds 2005 op hulpverlening in brede zin om schulden terug te dringen. De hulp wordt niet langer beperkt tot terugbetalingsregelingen, er wordt ook aandacht besteed aan preventie en budgetbewaking. Het gevolg van deze integrale aanpak is dat de wachtlijsten zijn opgelopen. De komende twee jaar worden die aangepakt door de Stadsbank uit te breiden met in totaal 7 tijdelijke arbeidsplaatsen. Eind 2007 moet de wachtlijst van 250 mensen grotendeels zijn weggewerkt, is de verwachting van het college.

De Stadsbank beoogt reïntegratie van uitkeringsgerechtigden te bevorderen, huisuitzettingen te voorkomen en isolement en maatschappelijk verval van cliënten tegen te gaan. In 2007 deden 700 inwoners een beroep op de schuldhulpverlening, de verwachting is dat dit in 2008 stijgt tot 800. Nu moeten mensen gemiddeld nog een half jaar wachten voor zij aan de beurt zijn.

De extra handen bij de Stadsbank worden alleen ingezet voor Leidse inwoners. De organisatie werkt ook voor cliënten uit Leiderdorp, die gemeente besloot echter om het geld dat het ministerie voor armoedebestrijding beschikbaar stelt, niet in deze hulpverlening te stoppen. Voor de 100 hulpvragers uit Leiderdorp blijft de wachttijd dus onveranderd. De Stadsbank is nog in gesprek met woningcorporaties om huisuitzetting als gevolg van huurschuld te voorkomen. Als de corporaties mee gaan betalen voor deze dienstverlening kunnen hun huurders vroegtijdig en met voorrang worden aangemeld voor begeleiding.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×