Sluit vriendschap met de Hooglandse- en Marekerk

De Hooglandse Kerk en Marekerk hebben in navolging van de Pieterskerk, allebei een vriendenstichting opgezet. Wie lid wordt van zo’n stichting en dus vriend van één van de kerken wordt, steunt de kerk financieel en draagt zo bij aan de instandhouding van het multifunctioneel gebruik ervan. Beide monumentale gebouwen hebben naast hun kerkelijke functie, ook een grote rol op cultureel en maatschappelijk gebied. Er worden niet alleen kerkdiensten georganiseerd, er vinden ook regelmatig congressen, concerten en andere bijeenkomsten binnen de kerkmuren plaats. Hierdoor neemt de betekenis van de kerken voor de stad toe, aldus de oprichters van beide stichtingen.

Het geld dat de vrienden bijeenbrengen, zal worden besteed aan investeringen die nodig zijn in verband met deze extra functies van de kerkgebouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de aanschaf van tafels en schermen voor de Marekerk en de renovatie van de toiletten onder het orgel van de Hooglandse Kerk. Beide stichtingen hebben één gezamenlijke informatiefolder opgesteld en zullen ook samen werken aan fondswerving.Wie meer informatie over de stichtingen wil of lid wil worden, kan mailen naar vriendenvandemarekerk@hotmail.com en vriendenvandehooglandsekerk@hotmail.com.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×