De Tuin van Noord op de kaart van Leiden, ingeklemd tussen Merenwijk, IJsselmeer- en Gooimeerlaan en de Hoven. (foto: gem. Leiden)

Tuin van Noord geeft Leiden groen hart

Het is nu nog een geïsoleerd gelegen, in zichzelf gekeerd en onveilig groengebied zonder publiekstrekker. Met een investering van 2,7 miljoen euro moet de Tuin van Noord uit de as herrijzen tot een kloppend groen hart van het nieuwe Leiden Noord. Het college stuurde deze week het projectbesluit naar de gemeenteraad. Voordat het besluit echt tot uitvoering wordt gebracht moet nog 1,3 miljoen worden gevonden. Dat kan ofwel door extra financiele middelen te vinden, ofwel door de ambitie bij te stellen.

De Tuin van Noord ligt tussen de toegangswegen naar de Merenwijk, de Slaaghsloot aan de noordkant en de woningcomplexen “De Hoven” bij de Willem de Zwijgerlaan. Korfbalclub Pernix, de voetballers van Roodenburg en volkstuinvereniging Ons Buiten hebben er hun thuisbasis. Als straks de omliggende woningbouw- en infrastructuurprojecten gerealiseerd zijn, moet het gebied de groen- en watercompensatie vormen en als centrale ontmoetingsplaats dienen voor wijkbewoners van Nieuw Leyden, het Kooiplein, het Groenoordgebied en de Merenwijk. De bereikbaarheid wordt vergroot door fietspaden van oost naar west en van noord naar zuid aan te leggen. Er komt meer water in het 25 hectare omvattende gebied en picknickplaatsen en een horecagelegenheid moeten de sociale functie van het park vergroten.

Bij de volkstuinders van Ons Buiten zijn de plannen met reserve ontvangen. Zij zijn vooral tegen het voornemen om een doorsteek te maken naar de Slaaghwijk. Woningcorporatie Portaal wil hier een half miljoen euro voor beschikbaar maken en zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de hoogbouwwijk. De leden van Ons Buiten zijn bang voor overlast en vrezen voor het behoud van hun tuin op de lange termijn.

Als de gemeenteraad het benodigde krediet van 85.000 euro om het definitieve ontwerp uit te werken goedkeurt, kan begin 2009 een uitvoeringsbesluit worden genomen. In 2012 moeten de plannen dan zijn gerealiseerd. Voor het gat van 1,3 miljoen euro in de financiering worden nog subsidieaanvragen gedaan bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, de rijksoverheid en de provincie.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×