Protocol Brede Schoolontwikkeling basisonderwijs ondertekend

Wethouder Gerda van den Berg en de directeuren van het Bureau Openbaar Onderwijs, de Protestants Christelijke Schoolvereniging Leiden, de Stichting Katholiek Onderwijs Leiden en een vertegenwoordiger van de Kleine schoolbesturen, hebben gistermiddagin het Stadhuis het Protocol Brede School ontwikkeling primair onderwijs ondertekend. In dit protocol zijn de rollen van alle betrokken partijen vastgelegd, die moeten leiden tot de ontwikkeling van de Brede School.

Ook staat in het document omschreven, onder welke voorwaarden een school zich kan ontwikkelen tot een Brede School. Een Brede School werkt samen met andere instellingen, zoals kinderopvang of muziekscholen, met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×