Grootschalig baggerprroject gestart

Afgelopen dinsdag is het hoogheemraadschap van Rijnland begonnen met een grootschalig baggerproject, dat maar liefst 12 jaar zal duren. Alle watergangen in Rijnland moeten worden uitgebaggerd, zodat zij het regenwater goed kunnen blijven opvangen en afvoeren.Allereerst zal alle bagger worden verwijderd, die zo vervuild is dat het niet meer gebruikt kan worden. Daarna komt de minder vervuilde bagger aan de beurt. Het hoogheemraadschap wil deze bagger zoveel mogelijk binnen het gebied hergebruiken voor allerlei doeleinden en is daarover in gesprek met burgers en bedrijven.

Omdat het baggerprobleem in Zuidwest Rijnland (het gebied rond Leidschendam, Voorschoten, Valkenburg, Wassenaar en Zoeterwoude) het grootst is, zijn de baggerwerkzaamheden daar als eerst begonnen. De totale kosten voor het hele project worden geschat op 200 miljoen euro.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×