intentieverklaring ‘Denken in mogelijkheden’ ondertekend

Afgelopen maandag hebben vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs en overheid in Rijnsburg tijdens een regionale arbeidsmarktbijeenkomst van Holland Rijnland en Rijnstreek de intentieverklaring ‘Denken in mogelijkheden’ ondertekend. Deze bijeenkomst is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat in 2016 200.000 extra mensen wil laten participeren, die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, en maakt deel uit van een serie regionale bijeenkomsten waarbij gesproken wordt over de mogleijkheden om knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen.

In de ondertekende verklaring is onder meer de wens opgenomen, om in november 2008 enkele arrangementen af te sluiten tussen regionale arbeidsmarktpartijen, zoals ondernemers, onderwijs en overheid. Deze arrangementen hebben onder andere betrekking opvraaggerichte integratietrajecten, aandacht voor groepen die op grote afstand staan van de arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaters en de ontwikkeling van een poortwachterscentrum. Wethouder De Haan van Werk en Inkomen die de bijeenkomst voorzat, kijkt er met tevredenheid op terug.

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×