Burgemeester deelt standpunt SP niet

Naar aanleiding van een eerder bericht waarin de SP meent dat het college de raad buiten spel zet, geeft burgemeester Lenferink aan, het door deze partij geschetste beeld niet te herkenne. Hij zegt: “Ik herken het door de SP geschetste beeld niet. Het College en de gemeenteraad hebben hun eigen bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden, diezijn duidelijk vastgelegd in wet en regelgeving. Het college biedt de raad stukken aan ter besluitvorming. Het presidium adviseert aan de raad in welkeraadscommissie welke stukken worden behandeld. De raad bepaalt haar eigen orde, niet het college. Het presidium heeft bepaalt dat het collegeuitvoeringsprogramma2008-2010 en de programmabegroting 2008 in de raadscommissie Werk en Financiën wordt behandeld.”

Door middel van de wensen- en bedenkingenprocedure, kan de raad haar mening geven over door het college voorgenomen besluiten.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×