Derde maal op rij overschot huishoudboekje Leiden

Na de ruim 20 miljoen van 2005 en 16 miljoen van 2006 blijkt Leiden over 2007 een kleine 12 miljoen euro te hebben overgehouden. Een hogere rijksuitkering, meer bouwleges en minder uitgaven voor bijzondere bijstand veroorzaken deze meevaller. Een derde van het overschot vloeit in de gemeentelijke reserves, 2 miljoen gaat naar op te starten projecten in 2008. Voor de besteding van de overige 6 miljoen euro komt het college binnenkort met een voorstel in de Perspectiefnota 2009-2012. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd.

Het plannen en controleren van ontvangsten en uitgaven blijft een lastige opgave. Voormalig wethouder Financien Raymond Keur kondigde vorig jaar aan de voorspelbaarheid te willen vergroten. Volgens zijn opvolger Gerda van den Berg is dat deels gelukt: “Er is het laatste jaar hard gewerkt om gevolg te geven aan alle opmerkingen die de accountant in vorige jaren heeft gemaakt, zo is de interne controle verbeterd. We zijn op de goede weg en gaan met volle overtuiging door.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×