Samenlevingsatlas Zuid-Holland op internet raadpleegbaar

Gisteren is de Samenlevingsatlas voor Zuid-Holland gelanceerd. Deze atlas is een initiatief van de provincie, de gemeenten en een aantal maatschappelijke organisaties. De realisatie ervan heeft zo´n twee jaar geduurd.In de Samenlevingsatlas, die te vinden is op www.samenlevingsatlas.nl, zijn alle Zuid-Hollandse voorzieningen in kaart gebracht.

De atlas biedt een totaalbeeld van de economische, culturele, recreatieve, zorg- en welzijnsinstellingen in de provincie. Deze informatie kan gecombineerd worden met demografische gegevens en ontwikkelingen. Verder wordt het voorzieningenaanbod per regio, gemeente, wijk en buurt getoond. Op die manier is bijvoorbeeld eenvoudig na te gaan, hoeveel scholen of winkels zich in een bepaalde wijk bevinden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×