Gedeputeerde Asje van Dijk (links) en wethouder John Steegh maakten gisteravond de afspraken bekend die gemeente en provincie hebben gemaakt over de aanleg van de RGL door de Leidse binnenstad. (Foto: Chris de Waard).

RGL in één keer door naar de kust

De afspraken die de gemeente Leiden en de Provincie Zuid-Holland hebben gemaakt over de RijnGouweLijn, gaan verder dan het tracé door de Leidse binnenstad. Behalve deze nieuwe route, rijdt de RGL in 2015 in één keer door naar de kust. In het verleden waren dit dit twee aparte trajecten. formeel blijft dit weliswaar zo, maar de worden nu wel nadrukkelijk aan elkaar geknoopt.

De aanleg vindt tegelijkertijd plaats vanuit twee richtingen. De spoorbouwers komen elkaar uiteindelijk tegen op de Hooigracht in Leiden. Dat deel van het tracé is het laatste aan de beurt, zodat er zoveel mogelijk tijd is om ondertussen de Ringwest-Oost aan te leggen. Deze ringweg is een keiharde voorwaarde om de RGL door de Hooigracht aan te kunnen leggen. Het autoverkeer moet daarvoor immers wijken en momenteel is er geen alternatieve route beschikbaar.

De aanleg van de Ringweg-Oost (verlengde Kanaalweg, via industrieterrein de Waard naar de Sumatrastraat en Zijldijk) is niet de enige verkeersmaatregel die wordt genomen om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Op de singels wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, datzelfde geldt voor de Morsweg. Ook de aanleg van de Rijnlandroute blijft voor Leiden van levensbelang, zo liet wethouder Steegh weten.

Op 11 juni organiseert de gemeente een hoorzitting. Tijdens deze speciale commissievergadering kan iedereen die zich vooraf aanmeldt, inspreken. Een dag later volgt de inhoudelijke behandeling van de conceptovereenkomst tijdens een reguliere commissievergadering.

Leiden RijnGouwelijn


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×