Kinderopvang en ROC gaan samenwerken

Morgenmiddag ondertekenen 30 organisaties in de Kinderopvang uit de regio, het ROC ID College en ROC Leiden het samenwerkingsconvenant Kinderopvang en beroepsonderwijs. In dit convenant is vastgelegd dat de ondertekenaars nauwer gaan samenwerken bij het opleiden van pedagogisch werkers. Daarvoor is het de bedoeling, dat het beroepsonderwijs en de dagelijkse praktijk rond de kinderopvang beter op elkaar aansluiten. De opvanginstellingen en ROC’s zullen gezamenlijk de kwaliteit van het onderwijs bewaken en ervoor zorgen dat de studenten de juiste beroepscompetenties en vaardigheden ontwikkelen.

Ook hebben de ondertekenaars een programma van eisen opgesteld, waarin vastgelegd is aan welke eisen de opleiding Pedagogisch werker moet voldoen. In een plan van aanpak is aangegeven wanneer de in het convenant genoemde afspraken vormgegeven gaan worden. Het convenant, het programma van eisen en het plan van aanpak, vormen de basis voor de beroepspraktijkvorming van pedagogisch medewerkers in de regio Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en Zoetermeer. Het was de bedoeling dat staatssecretaris van onderwijs Sharon Dijksma de ondertekening zou bijwonen. Vanwege een spoeddebat in de Tweede Kamer, heeft zij afgezegd.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×