Wethouder John Steegh en minister Cramer, foto: PR.

Leiden krijgt milieuzone

Op het ministerie van VROM, heeft wethouder John Steegh gisteren in bijzijn van minister Cramer van ruimte en milieu, het landelijke convenant “Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering” ondertekend.In dit convenant is vastgelegd, dat Leiden een milieuzone gaat invoeren. In zo’n zone mogen alleen schone vrachtwagens rijden. Oude en vervuilende vrachtwagens worden er geweerd. De realisatie van deze zone staat voor 1 januari 2009 op de Leidse agenda.

Leiden heeft een milieuzone nodig, om aan de normen voor luchtkwaliteit te voldoen. Uit onderzoek is gebleken dat de invoering ervan, een efficiënte maatregel is om deze luchtkwaliteit te verbeteren. In onder andere Rotterdam en Utrecht wordt al gewerkt met een milieuzone. De realisatie van dergelijke zones, is één van de maatregelen uit het Luchtkwaliteitsplan 2005-2010

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×