Huisvestingsverordening Holland Rijnland op de schop

Als gevolg van een voortschrijdend inzicht en veranderingen op de woonmarkt is de huidige verordening toe aan een aantal wijzigingen, om de doorstroming binnen de regionale woonmarkt te bevorderen. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland gaat de huidige Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 daarom wijzigen. Zo wordt onder andere de ‘overgangsregeling’, die voor veel belemmering van de doorstroming zorgt, afgeschaft! Daarnaast krijgen mensen met een huis in de vrije sector of een eigen huis, ook recht op woonwaarde. Ook de urgentieregeling wordt aangescherpt; een relatiebreuk zal geen reden meer zijn voor urgentie.

De ontwerpverordening ligt ter inzage tot 5 augustus 2008 op de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten van Holland Rijnland (Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude). De ontwerpverordening is ook te vinden op: www.hollandrijnland.net. Men kan tot uiterlijk 5 augustus 2008 schriftelijk reageren aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Informatiebijeenkomst

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland organiseert informatiebijeenkomsten over de huisvestingsverordening. Woensdag 9 juli vanaf 19.30 uur kan men terecht in de raadszaal van de gemeente Oegstgeest. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat de huisvestingsverordening inhoudt, welke wijzigingen worden doorgevoerd en wat deze kunnen betekenen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×