Vragen PvdA over stagnatie bouwprojecten

Gijs Holla heeft het college namens de PvdA een aantal schriftelijke vragen voorgelegd, met betrekking tot de rol van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) bij de stagnatie van twee bouwprojecten. De partij heeft namelijk begrepen dat de verbouwing van de flat van Super de Boer (de Hilderslocatie) en de uitbreiding van de hoeveelheid fietsenrekken bij station Lammenschans vastgelopen zijn, omdat de ARK het ontwerp niet goedkeurt. Ook vernam de PvdA onlangs dat de verbouwing van de Pieterskerk vanwege eisen van de ARK tonnen duurder is uitgevallen.

Holla wil met betrekking tot de Hilderslocatie van het college weten, of het inderdaad zo is dat de verbouwing vertraagd is omdat de ARK zich niet in de voorgestelde ontwerpen kan vinden. Als dat zo is, is hij benieuwd naar de inhoud van de bezwaren van de commissie. Verder wil hij weten of het waar is dat de projectontwikkelaar van de verbouwing afziet als er geen goedkeuring op de ontwerpen komt. Tenslotte informeert hij naar de duur van de vertraging die het project tot nu toe heeft opgelopen en hoe lang het nog gaat duren voor de werkzaamheden starten.

Wat betreft de fietsenstalling bij Lammenschans, vraagt Holla of het klopt dat PRORAIL een concreet voorstel gedaan heeft, om de stalling flink uit te breiden. Ook wil hij weten of het waar is dat dit voorstel nog niet uitgevoerd is, omdat de ARK het niet met het ontwerp eens is. Als dat inderdaad het geval is, is Holla benieuwd naar de bezwaren.

Verder informeert hij naar het tijdstip waarop PRORAIL dit voorstel indiende en het tijdsbestek waarbinnen de uitbreiding gerealiseerd gaat worden. Als het gaat om de restauratie van de Pieterskerk vraagt de PvdA zich af of het inderdaad zo is dat deze tonnen duurder uitvalt vanwege aanvullende eisen van de ARK. Ook hier is de partij benieuwd welke bezwaren deze commissie aanvoerde en hoeveel kosten de aanvullende eisen precies met zich meebrengen. Tot slot wil de PvdA weten of het college al dan niet heeft overwogen de adviezen van de ARK rond bovengenoemde projecten te negeren, en waarom.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×