College komt met voorstel bevordering gemengde basisscholen

De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel van de SP, om tweedeling op Leidse scholen tegen te gaan en daartegen snel maatregelen te treffen. De SP is van mening dat het inkomen, de etnische achtergrond en het geloof, geen redenen tot scheiding van groepen mensen mogen zijn. “Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, dus op basisscholen,” zegt SP-raadslid Eva de Bakker. Omdat onlangs gebleken is dat de inzet van een schoolconsulent niet goed werkt bij het bevorderen van gemengde scholen, stelt de SP voor om op zoek te gaan naar andere maatregelen.

Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de inzet van dubbele wachtlijsten en één centraal inschrijfmoment. In een aantal andere gemeentes zijn beide oplossingen succesvol gebleken, aldus de partij. Als Leiden ook hiervoor kiest, geeft de SP er de voorkeur aan, dat daarbij gekeken wordt naar het opleidingsniveau van de ouders en niet naar hun etnische achtergrond. “Het gaat juist over sociaal- economische omstandigheden in een gezin, daar hebben ras of geloof niets mee te maken,” zo meent De Bakker.Het CDA, de ChristenUnie en de VVD steunen het voorstel niet. Het college zal in overleg met de schoolbesturen een plan ter bevordering van de gemengde scholen opstellen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×