FHLO verontrust over Huisvestingsverordening 2009

De Federatie van Huurdersorganisaties van Leiden en Omstreken (FHLO) is verontrust over de Huisvestingsverordening 2009. Deze verordening, die opgesteld is door Holland Rijnland, zou oplossingen moeten bieden voor de problemen op de sociale woningmarkt. De FHLO is echter van mening dat dit niet het geval is. De federatie vreest dat starters en bewoners van goedkope huurwoningen vanaf 2010 in de knel komen, door het toekennen van woonwaarde aan alle huurders van particuliere huurwoningen en eigenaar- bewoners met hoge inkomens. Ook wordt de overgangsregeling die de rechten van tweederde van de nu ingeschreven 60.000 woningzoekenden beschermt, per 2010 afgeschaft en zullen vrijwel alle woningen voor starters door middel van loting worden toegewezen. De federatie sluit niet uit, dat de mensen met hoge inkomens die nu tot de sociale woningmarkt worden toegelaten, de starters en mensen met een laag inkomen zullen verdringen. De FHLO wil om dit te voorkomen, inkomens- en vermogengrenzen invoeren voor sociale huurwoningen.

Ook in het voorstel om woningzoekenden die meerdere keren een woning weigeren sancties op te leggen, kan de federatie zich niet vinden. De FHLO pleit in plaats daarvan voor een goede woonkrant en klachtenafhandeling. Doordat Noordwijk, Noordwijkerhout en Katwijk niet deelnemen aan de regionale verordening, is er aldus de federatie sprake van rechtsongelijkheid tussen woningzoekenden als het gaat om klachtenafhandeling en toepassing van de hardheidsclausule. Overigens zijn de huurdersorganisaties het niet volledig oneens met de verordening. Zij zijn blij dat de seniorenleeftijd gedaald is tot 55 jaar en dat de groep huishoudens bestaande uit vijf of meer personen opgenomen is als mogelijke doelgroep. Ook zijn ze tevreden over de mogelijkheid van terugkeergarantie voor stadsvernieuwingsurgenten en het behoudt van hun rechten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×