CDA tegen sloop Vissersbrug

Het Leidse CDA is van mening dat de gemeente Oegstgeest de Vissersbrug, een brug over de Haarlemmer Trekvaart, moet opknappen. De partij heeft het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de door Oegstgeest geplande sloop van deze brug. Oegstgeest stond er een paar jaar geleden op, dat Leiden de kosten voor het achterstallig onderhoud van de Vissersbrug zou betalen. Dit is uiteindelijk ook gebeurd en de gemeente Leiden, vergoedde deze kosten volledig. Onlangs meldde de gemeente Oegstgeest echter dat de brug mogelijk gesloopt zal worden, omdat de nog te bouwen brug bij het Trekvaartplein, waaraan Leiden ook fors meebetaalt, de functie van de Vissersbrug over kan nemen. Het CDA is het hiermee niet eens, omdat Leiden op die manier geld steekt in twee bruggen, waarvan er maar één overblijft. De partij vindt dan ook dat de Vissersbrug moet blijven, of dat Oegstgeest de niet gebruikte onderhoudskosten aan Leiden terug moet betalen.

Namens zijn partij wil Abraham Flippo weten, of het college op de hoogte is van de voorgenomen sloop van de Vissersbrug en of het juist is, dat de gemeente de volledige onderhoudskosten destijds aan Oegstgeest heeft vergoed. Verder vraagt hij of het college het er mee eens is, dat Oegstgeest het geld voor de nog niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan de brug moet terugstorten. Als het college die mening deelt, wil hij weten welke stappen burgemeester en wethouders daartoe zullen ondernemen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×