Archeologische resten Rhijngeest-Zuid uit de grond

In verband met de uitbreiding van het Leidse Biosciencepark gaat Rhijngeest-Zuid flink op de schop. In dit gebied, dat sinds 1994 te boek staat als archeologisch monument, komt namelijk een deel van het Biosciencepark. Gedeputeerde Staten hebben op grond van het bestaande provinciaal beleidskader en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg bepaald, dat de archeologisch waardevolle resten in kaart gebracht, uitgegraven en vakkundig bewaard worden. In de delen van het gebied waar de bodem niet wordt verstoord, blijft het archeologisch bodemarchief intact.

De bodem bevat resten van een uitgestrektenederzetting uit de vroege middeleeuwen. Het gaat om ten minste zes woningen, enkele bijgebouwen, waterputten en erfafscheidingen, greppels, beschoeiingen en afvalkuilen. De provincie staat verstoring van dit monument toe, vanwege het grote economische belang.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×