Vragen CDA over gevolgen overstap naar Veolia Transport

Veolia Transport heeft de concessie voor het openbaar vervoer voor de regio Haaglanden gewonnen. Dat houdt in dat Connexxion het openbaar vervoer in die regio kwijtraakt aan Veolia. Die maatschappij blijft voorlopig wel de exploitatie in het gebied Rijn- en Bollenstreek verrichten, onder provinciale concessie. Het CDA in Leiden is benieuwd naar de gevolgen voor de Leidse regio en stelt het college een aantal vragen.

Tot dusverre was de exploitatie van het busvervoer in het gebied Rijn- en Bollenstreek nauw verweven met de exploitatie in Haaglanden. Abraham Flippo en Arjen Bonestroo willen allereerst weten of het college het er mee eens is dat die verwevenheid de reizegers ten goede komt, vooral wat betreft goede busverbindingen en op elkaar afgestemde overstapmogelijkheden.

Een aantal buslijnen speelt binnen zowel het Leidse als Haagse vervoernetwerk een belangrijke rol. Te denken valt daarbij onder andere aan lijn 39 die Leidschendam, Voorschoten, Leiden en Leiderdorp met elkaar verbindt en buslijn 45 die de Leidse Merenwijk verbindt met Voorschoten, Leidschendam, Voorburg en Den Haag.

Het CDA wil van het college weten hoe de verantwoordelijkheid voor die lijnen in de nieuwe situatie over beide consessies en maatschappijen verdeeld is en welke consequenties het heeft als een deel ervan onder Haaglanden gaat vallen. Ook vraagt de partij zich af hoe de inbreng van Leiden in dat geval is verankerd bij de planning van lijnvoering en dienstregeling.

De CDA-fractie meent dat het van groot belang is dat de bewoners van onder andere de Merenwijk en Leiden Zuid-West een goede en regelmatige verbinding met Den Haag houden en dat het ongewenst is als er in Voorschoten zou moeten worden overgestapt. Als bovengenoemde situatie inderdaad ontstaat, wil de fractie weten of burgemeester en wethouders bereid zijn in overleg te treden met de provincie om tot een voor Leiden aanvaardbare oplossing te komen.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×