Bewoners Tuinstadwijk willen behoud woningen

De bewonerscommissie van Tuinstadwijk heeft afgelopen woensdagavond een plan gepresenteerd voor renovatie van de woningen in de Seringenstraat en omgeving. Bijna honderd buurtbewoners waren hiervoor naar de zaal van Speeltuin Zuiderkwartier gekomen. De toekomst van hun woningen staat al jaren ter discussie. De bewonerscommissie heeft een enquête in de wijk gehouden en de uitkomsten daarvan gebruikt voor een plan van aanpak. “Er moet iets aan de huizen gebeuren, omdat er problemen zijn met vocht en isolatie van de woningen. Dit onderkent ook onze woningbouwcorporatie De Sleutels van Zijl en Vliet”, vertelt Ton Kamman, voorzitster van de Bewonerscommissie. “De woningen in deze buurt moeten worden gerenoveerd en aangepast aan de normen van deze tijd, zeker op het gebied van klimaat en energieverbruik.” Maaike Hendriksen van de bewonerscommissie vult aan: “We voorzien dat drastische veranderingen zoals nieuwbouw zò duur zullen uitpakken dat de huidige huurders uit deze buurt verdreven zullen worden. En dat terwijl volgens de uitslag van onze enquête veel bewoners hier al bijzonder lang en naar tevredenheid wonen.”

De Tuinstadwijk is van oorsprong juist voor laagbetaalden bedoeld. De wijk stamt uit het begin van de vorige eeuw, uit een periode dat er voor het eerst goede woningen voor de ‘arbeidersklasse’ werden gebouwd. Het bijzondere van de Tuinstad-opzet is dat men zich niet beperkte tot de kwaliteit van de woningen zelf, maar dat ook het belang van de omgeving werd onderkend met veel licht, lucht en (groene) ruimte. Leiden is een stad met relatief weinig groene ruimte. De laatste jaren is uit onderzoek gebleken dat een groene omgeving inderdaad goed is voor de mens.

De Bewonerscommissie is van mening dat de Tuinstadwijk het in alle opzichten waard is om te behouden. En de bewoners zelf? “Die hebben ons plan positief ontvangen!” aldus een opgetogen Kamman, die met haar commissie kan terugkijken op een geslaagde avond. Saskia van de Klundert uit de Seringenstraat: “Ik woon hier al 7 jaar met veel plezier. Ik heb een betaalbare huur en een eigen tuin. De wijk ligt centraal, we hebben veel groen in de wijk en fijne mensen in de straat. In de Tuinstadwijk woont jong en oud, Nederlands en niet-Nederlands, gezin en alleenstaand, hoog en laag opgeleid door elkaar. Een unieke combinatie.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×