Intentieverklaring Nieuw-Valkenburg getekend

Vorige week heeft minister Cramer van Ruimte en Milieu namens de Staat der Nederlanden haar handtekening gezet onder de intentieverklaring ‘Naar een duurzaam Nieuw-Valkenburg’. Hierin spreken het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Wassenaar en de regio Holland Rijnland de intentie uit om tot een duurzame ontwikkeling van de voormalige marinebasis Valkenburg te komen. Door een integrale aanpak op basis van het principe ‘people, planet and profit’ willen de partijen een hoogwaardig woonmilieu met internationale allure realiseren.

De intentie-overeenkomst is mede-ondertekend door de Zuid-Hollandse gedeputeerde Van Engelshoven Huls, de Katwijkse wethouder van Ruimtelijke Ordening Binnendijk, de Wassenaarse wethouder Alkemade en portefeuillehouder Wienen van de regio Holland Rijnland. De ondertekening vond plaats in de voormalige verkeerstoren van vliegbasis Valkenburg.

Nieuw-Valkenburg is een van de laatste grootschalige uitleglocaties voor woningbouw in het zuiden van de Randstad. In totaal komen er maximaal 5.000 woningen, waarvan 500 in het topsegment. Door de stedelijke functies in de as Leiden-Katwijk te bundelen, willen de samenwerkende partijen de openheid van het omringende landschap zeker stellen.

Nieuw-Valkenburg wordt een energieneutrale wijk, die vooruitloopt op de afspraken die minister Cramer met Bouwend Nederland heeft gemaakt over energiebesparing in de nieuwbouw. Valkenburg is één van de gebiedsprojecten die het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) namens het Rijk uitvoert. Het Rijk heeft 90% van de grond in eigendom en streeft naar een kwalitatief hoogwaardige en duurzame ontwikkeling van het gebied. Het ministerie van VROM wil met Nieuw-Valkenburg het goede voorbeeld geven aan andere gebiedsontwikkelingsprojecten.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×