Nieuwe naam Faculteit der Kunsten

Vanaf 1 september dit jaar heeft de Faculteit der Kunsten een nieuwe naam gekregen: Academie der Kunsten. Ook maakt de academie vanaf deze datum onderdeel uit van de nieuwe Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. De unieke samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans blijft verder gewoon bestaan. Hierdoor kunnen studenten van de drie instellingen (Koninklijk Conservatorium, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en Universiteit Leiden) over en weer gebruik maken van elkaars veelzijdige onderwijsaanbod. Meer info: www.kunstenenwetenschappen.nl.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×