Vragen PvdA over vrijwilligersverzekering

Omdat vrijwilligers vaak dezelfde risico’s lopen als professionals, heeft de Tweede Kamer tijdens de afgelopen algemene beschouwingen besloten vanaf 1 januari 2009 geld te reserveren voor de verzekering van vrijwilligers. De Leidse PvdA-fractie die regelmatig vragen krijgt over de aansprakelijkheid van vrijwilligers, legt het college enkele schriftelijke vragen voor over dit voornemen. Allereerst wil de partij weten of het college bekend is met deze plannen en of burgemeester en wethouders een verzekering voor alle Leidse vrijwilligers gaan afsluiten. Verder is de partij benieuwd naar de kosten van een dergelijke verzekering en de verdeling van die kosten tussen de gemeente en het rijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten spreekt over een pluspakket dat naast overlijden, blijvende invaliditeit en aanspraakelijkheid, ook bestuurdersaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid dekt. De partij wil weten of het college ook de mogelijkheid om een dergelijk pakket af te sluiten onderzoekt, en hoe in dat geval de kostenverdeling is.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×