CDA-5-puntenplan voor veiliger Leiden

Naar aanleiding van de themaweek ‘De Veilige Stad’ heeft CDA-raadslid Frank van Dijk een 5-puntenplan voor een veiliger Leiden opgesteld. De fractie van het CDA stelt dit plan in de gemeenteraad aan de orde. Het 5-puntenplan is afgelopen woensdag tijdens een Politiek Café waarbij ook de burgemeester aanwezig was, gepresenteerd, evenals de uitkomsten van de stadsenquête die tijdens de themaweek is gehouden.

Het 5-puntenplan is als volgt:

1. Het CDA wil dat de gemeente het ‘enge-plekken-plan’ overneemt door in overleg met alle wijkverenigingen per wijk de onveilige plekken in kaart te brengen. Binnen twee maanden moet de gemeente dan een plan van aanpak presenteren waarin voor alle gesignaleerde problemen wordt aangegeven hoe en op welke termijnde problemen kunnen worden aangepakt.

2. Om de overlast van hangjongeren te beperken, wijst de gemeente een aantal specifieke locaties aan waar hangjongeren worden geweerd en waar geen alcoholof drugs gebruikt mag worden: een speelplek is geen hangplek. Bij vernielingen moet de schade op de daders worden verhaald en ook moeten de ouders bijde aanpak van overlast door hangjongeren worden betrokken.

3. Softdrugsgebruik is al lang niet onschuldig meer. Daarom wil het CDA dat het college werk maakt van de toegezegde vermindering van het aantal coffeeshopsvan 12 naar 8. Op de langere termijn moet het aantal coffeeshops naar nul. Tot het zover is wil het CDA coffeeshophouders verplichten om voorlichtingscurssente volgen, zodat zij evenwichtige voorlichting kunnen geven over de schadelijke effecten van drugsgebruik.

4. Het CDA staat voor meer respect én armslag voor de Leidse politie. Daarom is het CDA voor cameratoezicht, zowel op bedrijventerreinen, als ook op plekkenwaar veel overlast of criminaliteit plaatsvindt. Ook wil het CDA dat de succesvolle aanpak ‘Extra Ogen’ van het korps Hollands Midden in Leiden wordt ingevoerd.Bij dit project kan de politie gericht een beroep doen op de inzet en informatie van inwoners van een wijk, wanneer daar een incident heeft plaatsgevonden.

5. Het CDA wil dat de gemeente op de kortst mogelijke termijn het initiatief neemt voor een Leids Veiligheidshuis. In deze aanpak, die al in veel anderesteden is ingevoerd, werken gemeente, politie, jeugdzorg en andere hulpinstanties samen onder één dak aan een persoonsgerichte aanpak van daders van criminaliteiten overlast. Sinds de oprichting van het Veiligheidshuis in de gemeente Tilburg is de recidive onder jongeren gehalveerd. In de stadsenquête konden de Leidenaars hun mening kwijt over het veiligheidsgevoel in de stad. Van de bijna 200 mensen die de vragenlijst invulden, gaf 46% aan zich wel eens onveilig te voelen in Leiden. Eén op de drie deelnemers gaf aan last te hebben van hangjongeren. Het gemiddelde cijfer dat de respondenten de veiligheid geven, is een 6,8. De burgemeester gaf een 7,5. De deelnemers aan de stadsenquête konden op een stadsplattegrond aanwijzen waar zich volgens hen ‘enge plekken’ bevinden.

De top vijf, enge verkeerssituaties niet meegerekend, is als volgt:

Op de eerste plaats staan het Centraal Station en de Beestenmarkt; de Haarlemmerstraat staat op 2; op plaats drie staat de Merenwijk; op 4 het Vijf Mei Plein en op 5 staan Cronensteijn en de Leidse Hout. De gevaarlijkste verkeerssituatie bevindt zich volgens de ondervraagden op de Breestraat.

Omdat het CDA ook geïnteresseerd is in de mening over veiligheid van de ondernemers en winkeliers, brengt CDA-Tweede KamerlidFrans de Nerée tot Babberich samen met ondernemersvoorzitter Hans Wijgers een werkbezoek aan de Leidse winkeliers om met hen te praten over winkelcriminaliteit en veiligheid.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×