Schriftelijke vragen VVD over wachtlijsten kinderopvang

De VVD hecht er veel waarde aan dat zoveel mogelijk kinderen naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang kunnen, zodat hun ouders kunnen blijven participeren op de arbeidsmarkt. Namens de partij leggen de fractieleden Laudy en Sleijster het college enkele schriftelijke vragen voor over het terugdringen van de wachtlijsten voor deze opvang. Allereerst informeren ze naar de lengte van de wachtlijsten en de gemiddelde wachttijd. Ze zijn benieuwd naar de ontwikkelingen die het verloop van deze wachtlijsten de afgelopen vijf jaar kende en de mate waarin er sprake is van structurele problemen.

Daarnaast vragen ze in welke wijken het tekort aan opvang het grootst is en in hoeverre het college in gesprek is met scholen, sportverenigingen en dergelijke, over oplossingen voor de korte en lange termijn. Ze zijn benieuwd of deze gesprekken al resultaten opgeleverd hebben. De VVD is van mening dat het gebrek aan huisvesting het grootste probleem is en vraagt of burgemeester en wethouders dat standpunt delen. Ook opperen ze panden die de gemeente momenteel wil verkopen, voor kinderopvang in te zetten. Ze vragen welke rol het college op zich neemt om geschikte panden in te zetten voor dat doel. Tenslotte informeren ze naar de ‘best practices’ in andere gemeenten om voldoende opvang te realiseren. Ze willen weten welke van die maatregelen in Leiden nog niet benut worden en waarom niet.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×