Vragen PvdA over park Topaaslaan

De PvdA heeft het college schriftelijke vragen voorgelegd over de renovatie van het park bij de Topaaslaan. Voor dit gebiedje tussen het Maansteenpad, de Turkooislaan, de Opaalstraat en de Topaaslaan, is een tijd geleden een plan van aanpak opgestel, dat uit vier fasen bestond. De eerste drie fasen, die bestonden uit het aanleggen van een Richard Krajiceksportveld, het ontwikkelen van mogelijkheden om avontuurlijk te spelen en het realiseren van parkeermogelijkheden, groen en fiets- en voetpaden rond de vrouwenopvang, zijn grotendeels afgerond. Voor de vierde fase, die bestaat uit de reconstructie van het parkje in het deel tussen het Buurtcentrum en de Robijnstraat en het ontwikkelen van een speel- en een hondenuitrengebied, bleek onvoldoende geld beschikbaar te zijn. Verder zouden de geplande populieren de ondergrond omhoogdrukken. Zodoende zijn tot nu toe alleen de speel- en hondenuitrenmogelijkheden gerealiseerd.

De partij vindt dat het parkje, dat eigenlijk het enige groen in een wijk vol hoogbouw is, snel moet worden afgerond. Allereerst willen de vragenstellers dan ook weten of er inmiddels geld vrijgemaakt is en of er ondertussen een plan is gemaakt dat wel kan worden uitgevoerd. Als dat zo is, willen ze weten wanneer het met de bewoners wordt besproken en wanneer de werkzaamheden starten.In het hondenuitrengebied zitten kuilen. De PvdA wil weten of de gemeente deze gaat dichten en met welke regelmaat. Ook vraagt de partij of het hekwerk om het gebied wordt omzoomd door beplanting. Daarnaast merkt de partij op dat de omhoogkomende wortels van populieren niet alleen in het park een probleem kunnen opleveren. Ook elders in de buurt duwen ze stoeptegels omhoog, wat een probleem is voor onder andere mensen met een looprek.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×