Reactie Rover op OV-visies

Rover Holland Rijnland heeft deze week gereageerd op de concept OV-visie van de regio Holland-Rijnland, de kadernota Bereikbaarheid van de gemeenteLeiden en het Integraal Verkeers- en vervoersplan van de gemeente Katwijk. Rover vindt verdere investeringen van de provincie en gemeenten in doorstroom bevorderende maatregelen van groot belang. De reizigersvereniging heeft er echter moeite mee dat de OV-visie te zwaar inzet op het vervoer van forensen, waarbij het ontsluitende net dat vooral bedoeld is voor mensen die niet goed in hun eigen mobiliteit kunnen voorzien, wordt afgebroken.

De vereniging meent verder dat er beter kan worden afgezien van het deel van de RGL tussen Katwijk en Noordwijk, omdat zowel Leiden als de regio de rechtstreekse busverbinding tussen Leiden en Noordwijk willen handhaven. Door de tram hier weg te laten, kunnen buslijn 90 en 95 naar Den Haag gehandhaafd blijven. Verder stelt Rover voor de RGL tussen de Duinvallei in Katwijk en het transferium bij de A44 100 km/u te laten rijden, waarbij hij alleen stopt bij Nieuw Valkenburg. De afstand tussen Katwijk Raadhuis en Leiden CS bedraagt dan nog maar 11 minuten, wat de tramverbinding pas echt een meerwaarde geeft boven de bus, aldus Rover. De vereniging meent verder dat Leiden de voorkeur voor de RGL-route over de Langegracht en Hooigracht, duidelijker bij Holland Rijnland in moet brengen.Rover vindt niet dat de stadsbussen van de Breestraat moeten verdwijnen. Het lijkt de vereniging beter als ze, eventueel in kleiner formaat, in samenhang met het Stadsparkeerplan door deze straat blijven rijden. Daarnaast adviseert Rover het eindpunt van RGL lijn 2 van het Transferium aan de A4-N11, te verplaatsen naar het door Zoeterwoude in ontwikkelinggenomen recreatieve Transferium aan de A4-N206. Rover stelt verder dat lijn 2 niet langs het hoofdspoor bij Lammenschans moet rijden, maar over de Lammenschansweg en Lammebrug en Europaweg naar het transferium moet gaan. Op www.rover.nl/hollandrijnland staat meer informatie.

Advertentie

Leiden Nieuws


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×