Vragen CDA over kap wilgen Besjeslaan

Tijdens de vergadering van de commissie van Ruimte en Bereikbaarheid van vandaag, zal Abraham Flippo van het CDA de kapvergunning van de wilgen aan de Besjeslaan aankaarten. Hij doet dat naar aanleiding van een artikel in het Leidsch Dagblad van zaterdag, waarin staat dat er een vergunning verleend is voor de kap van acht wilgen. Deze bomen die langs de Besjeslaanstaan moeten volgens dat artikel weg, omdat ze het zicht van automobilisten zouden belemmeren bij de kruising met de Agrippinastraat.

In het bestemmingsplan dat in 1999 is vastgesteld, staat aldus Flippo dat de Besjeslaan de bestemming Verblijfsgebied heeft gekregen. Dat houdt in, dat de laan alleen gebruikt mag worden door voetgangers, langzaam verkeer en bestemmingsverkeer. Flippo vraagt of de wethouder zijn mening deelt, dat er zich vanwege bovenstaande nauwelijks gevaarlijke verkeerssituaties kunnen voordoen op de kruising en dat de realisatie van een voorrangskruising een betere oplossing is. Verder vreest hij dat de kapvergunning de suggestie wekt dat de Besjeslaan een ontsluitingsweg voor de wijk Roomburg is, wat dus tegen het bestemmingsplan ingaat. Hij wil weten of de wethouder die mening deelt. Daarnaast is in het bestemmingsplan vastgelegd dat de groenstructuren aan beide kanten van de laan gehandhaafd moeten worden, opdat het unieke, rustieke karakter behouden blijft. Het kappen van de wilgen is aldus Flippo een ernstige aantasting van die groenstructuur, die bovendien in strijd is met het bestemmingsplan. Hij wil weten of de wethouder het daar mee eens is en dus bereid is de kapvergunning in te trekken.

Leiden Nieuws


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×