Openbaar basis- en voortgezet onderwijs niet samen verder

Al geruime tijd zijn de mogelijkheden onderzocht om het openbaar onderwijs in Leiden te verzelfstandigen. De scholen uit het voortgezet onderwijs en het primair-speciaal onderwijs, hebben daarover met elkaar de nodige gesprekken gevoerd. Ze hebben nu gecondludeerd dat het niet wenselijk is al deze scholen in één stichting onder te brengen. In plaats daarvan kiezen ze voor verzelfstandiging in twee aparte stichtingen. De ene zal bestaan uit openbare scholen uit het basis- en speciaal onderwijs en de andere uit het openbaar voortgezet onderwijs, ofwel de Scholengroep Leonardo Da Vinci. In het belang van de leerlingen, zullen beide stichtingen wel met elkaar samenwerken.

De wethouder zal dit verzelfstandigingsvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Met name de verzelfstandiging van het basisonderwijs zal de nodige tijd vergen. Er moet in dat geval namelijk een groot aantal gebouwen en terreinen uit de gemeentelijke administratie worden ontkoppeld.

Leiden Nieuws


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×