Paasbroden voor een goed doel

De Diaconie van Protestantse gemeente en de Rooms Katholieke Diaconie in Leiden, organiseren in de Veertigdagentijd een Paasbrodenactie. Een deel van de opbrengst gaat naar door de diaconieën geboden individuele hulpverlening aan plaatsgenoten die zorg en hulp nodig hebben. De broden, die gebakken worden door Bakkerij Us Bertus, kosten 10 euro. Ze zijn op verschillende manieren te bestellen.

Dat kan door 10 euro over te maken op Postbank 97065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Paasbrodenactie 2009 en de naam van de besteller. De broden kunnen ook aan de balie van De Bakkerij, en in een aantal Leidse kerken worden besteld. De paasbroden kunnen op zondag 5, maandag 6 en dinsdag 7 april worden opgehaald in Diaconaal Centrum De Bakkerij aan Oude Rijn 44 b/c. Op 5 april houdt De Bakkerij open huis tussen 14.00 en 17.00 uur.

Leiden Nieuws


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×