Vragen SLO over afbraak deel ateliercomplex Haagweg

Stadspartij Leiden Ontzet heeft begrepen dat de metselloods en de staalloods aan de Haagweg mogelijk worden afgebroken en dat de gymzaal een andere bestemming krijgt. Deze plannen zijn volgens de partij gemaakt zonder met Stichting De Leidse School te overleggen, hoewel de panden deel uitmaken van het ateliercomplex. Namens SLO leggen Jan Boer en Joost van Breukelen het college schriftelijke vragen voor over deze kwestie. Ze willen allereerst weten waarom Stichting De Leidse School nog niet over de plannen geïnformeerd was en of het college weet dat de betreffende panden legaal gebruikt worden door de stichting.

SLO vindt de gang van zaken rond de afbraakplannen “wild-west bestuurstijl” schadelijk voor het bestuursimago van Leiden, en wil weten hoe het college daar over denkt. Volgens Van Breukelen en Boer heeft de directeur van Ins Blau en de Jeugdtheaterschool onlangs nog met wethouder de Haan afgesproken, te onderzoeken of het haalbaar is de gymzaal in te richten als vlakke-vloertheater met zo’n 200 zitplaatsen. Deze gymzaal zal volgens de plannen van de gemeente echter de bestemming van kantine voor het Stadsparkeerplan krijgen. SLO wil nu weten hoe lang de wethouder al op de hoogte was van de plannen en wat zijn reactie daarop was. Ook wil de partij weten sinds wanneer wethouder Witteman de plannen kent en waarom hij er niet over gecommuniceerd heeft aan de betrokkenen. Verder is SLO benieuwd naar de afspraken die het college inmiddels met derden heeft gemaakt en of er al verplichtingen zijn aangegaan.Tenslotte vindt SLO “dat het College, met deze werkwijze, de schijn op zich laadt dat een paar geparkeerde autotjes blijkbaar veel belangrijker zijn dan kunstenaars die hard aan het werk zijn om Leiden op de culturele kaart te houden en dat het normaal en correct communiceren met betrokken partijen vanzelfsprekend standaard protocol dient te zijn”. Van Breukelen en Boer vragen of het College het daarmee eens is.

Leiden Nieuws


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×