Leiden toegankelijker voor ouderen

Het is de bedoeling dat Leiden toegankelijker wordt voor senioren en chronisch zieken. Het college wil dat ook deze mensen zoveel mogelijk zelfstandig, goed verzorgd en veilig in de Sleutelstad kunnen wonen. Om dat te bereiken, zijn geschikte woningen nodig die in de buurt van winkels en huisartsen liggen. Ook moet er voldoende openbaar vervoer in de buurt zijn en is het belangrijk dat zaken als verlichting en bestrating in orde zijn. Het college stelt voor deze zogenoemde woonservicezones op zes plaatsen in Leiden te realiseren. De beoogde gebieden zijn het Kooiplein e.o., Luifelbaan/Boshuizen, Fortuinwijk, Diamantlaan/DeRobijn, Merenwijk Centrum en Stevensbloem e.o. In deze gebieden is aldus de gemeente al een goed voorzieningenniveau.

Om de zones optimaal te maken, zijn prestatieafspraken nodig met de woningcorporaties. Voor de woonservicezones zijn bovendien subsidies beschikbaar.Het plan rond de zones is vastgelegd in de Nota Winkelen, Wonen, Welzijn en Zorg. Naar aanleiding van reacties van corporaties en welzijnsorganisaties, is er een inspraaknota opgesteld, die het college op 12 mei heeft vastgesteld. Beide nota’s worden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×