Uitbreiding Holland Rijnland dichterbij

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft met een ruime meerderheid ingestemd met een verzoek tot aansluiting bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Van de 30 aanwezige raadsleden stemden 23 leden voor het verzoek tot aansluiting en 7 tegen. Op dezelfde datum stond het aansluitingsverzoek ook op de raadsagenda van Nieuwkoop. Ook hier stemde een grote meerderheid voor. Amandementen van Progressief Nieuwkoop over de vorming van een Groene Hart-regio en de VVD over het uitbreiden van de zogeheten “strategische agenda” met enkele verkeersprojecten werden verworpen. De gemeenteraad van Rijnwoude heeft nog geen besluit genomen over het aansluitingsverzoek. De raad van deze gemeente vergadert op 8 juli.

Tijdens een conferentie op 13 mei van raadsleden uit Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude bleek al dat het verzoek tot aansluiting van de vier Rijnstreekberaad-gemeenten bij Holland Rijnland op grote steun kan rekenen. De gemeenten hebben de afgelopen maanden een zogeheten “strategische agenda” opgesteld met punten waarover bij een eventuele aansluiting moet worden onderhandeld. Belangrijkste daarvan zijn een beleidsplan voor het Groene Hart, het versterken van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het Plassengebied, het project Oude Rijnzone, het versterken van de greenports en de verbetering van mobiliteit en openbaar vervoer.

Nieuws Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×