Oude Rijnzone wordt economisch vitaal gebied

De Oude Rijnzone gaat op de schop, zodat het een economisch vitaal gebied kan worden. Onlangs heeft minister Cramer voor dit doel een rijksbijdrage van € 30 miljoen beschikbaar gesteld. De Oude Rijnzone is het gebied vanaf Leiden tot en met Bodegraven. de gemeenten in het gebied, het hoogheemraadschap en de provincie zijn van mening dat er op en langs de Oude Rijn het nodige moet gebeuren, zodat er nu en in de toekomst voldoende ruimte is voor bedrijvigheid, groen, woningen, vervoer en recreatie. Ze willen vooral werken aan herstructurering van bedrijventerreinen, zorgen voor voldoende groen, goede bereikbaarheid en het opruimen van verrommeling.

Eén en ander is in oktober vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die tot 2020 loopt. Naast de rijksbijdrage is er ook veel geld nodig van de deelnemende gemeenten en provincie.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×