Gemeente soepeler bij bouwaanvragen

De gemeente gaat soepeler om met bouwaanvragen. Dit staat in de nieuwe welstandsnota, die het college voor inspraak vastgesteld heeft. Het verschil met de vorige nota is dat de welstand in grote delen van de stad een stuk minder streng wordt. Uitgangspunt is dat de welstandtoets terughoudend moet zijn en alleen regelt wat strikt noodzakelijk is. Er zijn drie welstandsniveaus: welstandsvrij, beheer en behoud. Zoveel mogelijk gebieden krijgen het terughoudend beheerniveau. Dat is een lichte welstandstoets, met minimum eisen en zoveel mogelijkvrijheid voor de bewoners. Zo wordt het in buitenwijken als de Merenwijk eenvoudiger om een dakkapel te plaatsen.Waar dat nodig is, blijft het zwaarste niveau van kracht. Dat geldt onder meer voor het beschermde stadsgezicht van de binnenstad, opdat het waardevolle historische beeld daarvan behouden blijft.

De nieuwe nota bevat een aantal sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen als dakkapellen, aan- en uitbouwen en kozijnwijzigingen. Soms hoeft er voor deze bouwplannen geen vergunning aangevraagd te worden. Is dat wel het geval dan gelden zo veel mogelijk de sneltoetscriteria. Als daaraan voldaanwordt, kan zo’n bouwaanvraag snel afgehandeld worden.De nieuwe welstandsnota ligt vanaf 6 juli tot en met 31 augustus ter inzage bij de balies van het stadhuis en Stadsbouwhuis en is ook de raadplegen viawww.leiden.nl/welstand.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×