Gemeente tevreden over systeem hulp bij het huishouden

De eerste tussenevaluatie van het Dynamisch Selectiemodel voor Hulp bij het Huishouden is positief afgerond. De regiogemeenten die eraan deelnemen, hebben dan ook besloten de werkwijze volgend jaar voort te zetten. Volgens het Dynamisch Selectiemodel wijzen de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) dehulpvraag van cliënten die recht hebben op huishoudelijke hulp toe aan één van de gecontracteerde aanbieders. Uit de evaluatie is volgens deze gemeenten gebleken dat het model aan de vooraf gestelde eisen en uitgangspunten voldoet. Zo krijgen mensen sinds de invoering ervan, sneller hulp in het huishouden. De voordelen van het model zijn dat alle nieuwe hulpvragers in de regio gemakkelijk geholpen kunnen worden omdat er genoeg zorgleveranciers zijn. Bovendien zijn die aanbieders volgens de gemeenten snel in staat om hulp te bieden.

Volgens het Dynamisch Selectiemodel is het de bedoeling dat 85% van de hulpvragers de zorgaanbieder krijgt, aan wie hij of zij de voorkeur geeft. Dit percentage is tot nu toe niet gehaald. Slechts 69% van de hulpvragers kreeg de voorkeursaanbieder. De reden daarvan ligt volgens de evaluatie deels bij het feit dat de betreffende zorgaanbieder niet in staat was op tijd hulp te leveren. Daarnaas was er in enkele gevallen sprake van een te groot prijsverschil tussen de geselecteerde aanbieder en de aanbieder van eerste voorkeur.Om het model ook volgend jaar in te kunnen zetten, start er in september regionaal een verkorte heraanbesteding.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×