Bijzondere Ondernemingsraad Brandweer een feit

De Bijzondere Ondernemingsraad BrandweerHollands Midden is een feit. Afgelopen woensdag hebben 27 gemeentesecretarissen en 27 vertegenwoordigers van de gemeentelijke ondernemingsraden en onderdeelscommissies in de regio HollandsMidden en de Regionaal Commandant van de Brandweer Hollands Midden daartoe een speciaal convenant ondertekend. Op 1 januari moeten de gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio Hollands Midden en de Regionale Brandweer Hollands Midden omgevormd zijn tot de Brandweer Hollands Midden. Om er voor te zorgen dat de belangen van het personeel zo goed mogelijk behartigd worden, is een bijzondere ondernemingsraad nodig.

De gemeentesecretarissen en de ondernemingsradendragen met het convenant hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden over aan de Regionaal Commandant en de Bijzondere Ondernemingsraad Brandweer HollandsMidden. De ondertekening vond plaats in het gemeentehuis van Alphen.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×