Leiden ziet nog weinig heil in gescheiden inzameling van kunststof

De gemeente Leiden gaat vanaf volgend jaar op bescheiden schaal voldoen aan de eis om kunststof verpakkingsafval te verwijderen uit het restafval. Hoewel de inzameling van huisvuil in de regio gecoordineerd wordt aangepakt binnen de Gevulei, is nu besloten dat de deelnemende gemeenten ieder voor zich gaan kijken in hoeverre ze willen investeren in de afvalinzameling van kunststof. Het Leidse college heeft vandaag besloten om niet voorop te gaan lopen. De gemeente denkt aan een bescheiden inzamelsysteem met brengpunten bij winkelcentra.

Wethouder John Steegh (GroenLinks, milieu): “Het gescheiden inzamelen van kunststof is alleen zinvol als het bijdraagt aan het milieu. Afvalscheiding is tenslotte een middel en geen doel op zich. Een bescheiden start ligt het meest voor de hand. De investering in een inzamelsysteem leidt tot blijvende kosten die we komende jaren zouden moeten maken, terwijl de vergoeding die we van overheidswege krijgen slechts voor een aantal jaren is gegarandeerd.” Het college van burgemeester en wethouders vraagt de Leidse Milieuraad nu om op basis van de notitie een advies te geven over de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval. De vraag of en hoe de gemeente Leiden het kunststof verpakkingsafval gaat scheiden wordt later dit jaar definitief beantwoord.

Leiden Nieuws Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×