Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit voor Zuid-Holland

De provincie is sinds 1 september een provinciaal adviseur rijker. Het gaat om prof. ir. Eric Luiten, die twee dagen per week gaat adviseren op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Deze onafhankelijke adviseur brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het provinciaal bestuur. Op verzoek adviseert hij ook de samenwerkingspartners van Zuid-Holland. Luiten die in 1959 in Nijmegen geboren is, heeft een adviesbureau voor landschapsarchitectuur in Delft en is daarnaast deeltijdhoogleraar Cultuurhistorie en Ontwerp aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij was onder meer betrokken bij het ontwerp van Panorama Krayenhoff en Bidbook Floriade 2012 in Drechtsteden.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×