3,5 Ton voor Stedelijk Gymnasium

In de afgelopen maanden is met de beoogde leden van het toekomstige College van Bestuur / de Directie en met de beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden i.o. overleg gevoerd over de vraag of de opgebouwde voorzieningen en reserves toereikend zijn om op een gezonde wijze de verzelfstandiging van het Gymnasium te realiseren. Het voorstel is om bij verzelfstandiging € 350.000,= beschikbaar te stellen als bruidschat. De Medezeggenschapsraad van het Stedelijk Gymnasium Leiden zal nu op basis van dit voorstel worden verzocht instemming te verlenen aan het voorgenomen besluit tot verzelfstandiging van het Gymnasium.

Zodra de genoemde instemming is verkregen zal het definitieve voorstel tot verzelfstandiging aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×