SP Zuid-Holland: "Tracékeus Rijnlandroute wassen neus"

Afgelopen woensdag presenteerde gedeputeerde Van Dijk (CDA) de resultaten van een nieuwe studie naar het beste tracé voor de Rijnlandroute aan Provinciale Staten. Er moet gekozen worden uit drie varianten: een tunnel onder Leiden door, het N11-Westtracé en een variant langs Nieuw-Valkenburg. De provinciale SP-fractie snapt er niks van dat die derde variant nog steeds in de plannen is opgenomen. Statenlid Maassen: “Die laatste variant is al twee keer afgewezen. Dat dit tracé toch weer opduikt, geeft aan hoe iedereen wordt gemanipuleerd. Nu zijn er drie varianten, waarvan er één wat duurder is en één heel slecht voor de leefomgeving. Dan lijkt de middelste een mooi compromis. En laat dat nu net de N11-west zijn, precies het tracé dat Van Dijk al die tijd al wil, terwijl dat idee juist enorm schadelijk zal zijn voor de Stevenshof en Voorschoten.”

Maassen is erg ontevreden over de manier waarop de tracékeuze wordt uitgevoerd: “Alle varianten worden vergeleken in een milieu-effectrapportage (MER). Dat is wettelijk verplicht. Maar voor die MER af is, gaat Van Dijk met minister Eurlings bekokstoven welke weg ze willen en hoeveel geld de minister daarvoor beschikbaar stelt. Dan is de tracekeus dus verder een wassen neus. Van Dijk zei het letterlijk: wie betaalt, bepaalt. En dat is de minister dus. De MER wordt alleen voor de vorm uitgevoerd.”

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×