Teylingen steekt kwart miljoen extra in startersleningen

De gemeente Teylingen stelt € 250.000,- extra beschikbaar voor startersleningen. De hoogte van zo’n starterslening bedraagt maximaal € 50.000,-en zijn bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat een huishouden maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De lening is de eerste drie jaar aflossingsvrij en renteloos. Daarna kan een draagkrachttoets worden aangevraagd om de actuele betaalcapaciteit vast te stellen. De aankoopkosten van de woning mogen maximaal € 265.000,- zijn. In maart 2009 stelde de raad al € 400.000,- beschikbaar boven op het budget van € 600.000,- dat de voormalige gemeente Sassenheim in 2005 beschikbaar stelde. Het totaalbudget van € 1.000.000,- is inmiddels volledig ingezet.

De starterslening is bestemd voor personen van 18 tot en met 35 jaar die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of mini­maal een jaar inwonend zijn en niet eerder zelfstandig hebben gewoond. Ook is de lening bestemd voor jonge­ren die gedurende hun studie, tot uiterlijk twee jaar na afstuderen, elders woonden en zich weer in Teylingen willen vestigen, of jongeren die om andere redenen tot uiterlijk twee jaar na vertrek uit Teylingen, gerekend vanaf het moment van uitschrijving uit de Gemeentelijke Basis Administratie, terugkeren.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×