Vragen CDA over vernielingen Morschwijk

Het CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de vernielingen bij buurtcentrum Morschwijk. Dit jaar zijn er al acht keer ruiten van het pand ingegooid. Vier keer werd er ingebroken. De financiële schade is ruim €8.500. Ook de aangrenzende jongerenruimte heeft het moeten ontgelden. Nadat daar meerdere keren ruiten ingegooid werden, zijn er camera’s neergezet, die betaald zijn door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk. OP de camerabeelden is te zien wie verantwoordelijk voor een deel van de vernielingen zijn. Het merendeel van die vernielers bestaat uit allochtone jongeren uit Morschwijk en Leiden Noord. Tenslotte wordt ook de gemeentelijke gymzaal die vlakbij Morschwijk ligt, regelmatig ’s nachts door jongeren opengebroken, die er pokeren en rottigheid uithalen.

 

De afgelopen twee maanden namen de problemen af, vermoedelijk dankzij de Ramadan en zomervakantie. Nu die twee zaken afgelopen zijn, vreest het CDA opnieuw problemen. Naar aanleiding van gesprekken met het jongerenwerk en buurtbewoners heeft de partij een aantal vragen opgesteld.

Allereerst wil het CDA weten hoeveel incidenten er precies hebben plaatsgevonden en hoe hoog het totale schadebedrag is, inclusief de schade aan de gymzaal. Daarbij is het CDA benieuwd of de gemeente, of het buurtcentrum deze schade moet betalen en of de gemeente, die eigenaar van het pand is, de schade civielrechtelijk kan en gaat verhalen op de daders. Het kan zijn dat de kosten voor zo’n civielrechtelijke procedure zo hoog zijn dat ze niet tegen de baten opwegen. Ook in dat geval is het CDA van mening dat het verhalen van de kosten op de daders een afschrikwekkend effect heeft. De partij wil weten hoe het college daar over denkt. Het Jongerenwerk is van mening dat de kosten moeten worden verhaald op de jongeren en hun ouders. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen het Jongerenwerk en de politie nodig. Het CDA vraagt of het college bereid is deze twee organisaties opdracht te geven gezamenlijk de schade te verhalen. Verder informeert het CDA naar de acties die de politie op verzoek van de gemeente op gang gezet heeft om de criminaliteit aan te pakken en waarom de politie niet krachtig ingrijpt. Het buurtcentrum en Jongerenwerk vinden het noodzakelijk dat er rond Morschwijk cameratoezicht komt. De partij wil weten of de gemeente hieraan wil meewerken, of een andere oplossing heeft om Morschwijk te beschermen. Tevens wil de partij weten waarom de gemeente niet mee wil werken aan het plaatsen van camera’s in de jongerenruimte, iets wat het jongerenwerk noodzakelijk vindt.

De gemeente heeft tot nu toe aldus het CDA stelselmatig geweigerd de gymzaal te voorzien van een alarm. De partij wil weten waarom, en of het college de overlast rond de gymzaal nu op een andere manier gaat terugdringen. De harde kern van de groep vernielers heeft een strafblad. Het Jongerenwerk wil dat juist deze kern wordt aangepakt, met behulp van politie en justitie. Het CDA wil weten of burgemeester en wethouders het daarmee eens zijn, en hoe zij dit denken aan te pakken. Is het college bereid binnen het Jeugdwerk prioriteit te geven aan het betrekken van het netwerk rond de jongeren, bij de problemen?

Allochtone jongeren terroriseren het centraal gelegen speelgebied. Ze maken seksueel getinte opmerkingen, gebruiken grof taalgebruik en zijn agressief. Hierdoor blijven steeds meer jonge meisjes binnen. Het CDA vraagt zich af of het hier gaat om dezelfde groep, als die de overlast rond Morschwijk veroorzaakt. De partij pleit voor een stevig onderzoek naar en aanpak van het normloze jeugd- en jongerengedrag in en rond het buurtcentrum, en vraagt het college dit verzoek te steunen.

Volgens het Jongerencentrum is de samenwerking tussen het CDA en Libertas Leiden nog niet optimaal. De partij verzoekt het college een analyse te maken van de huidige samenwerking tussen de twee organisaties in de wijken waar een nauwe samenwerking vanwege de jongerenoverlast juist zo belanrijk is. Het CDA is verder van mening dat de door de politie ingestelde code oranje niet werkt, en vraagt om een andere aanpak.

De partij hoopt tenslotte dat burgemeester en wethouders het tij door middel van een integrale aanpak gaan keren, waarbij ze inzetten op cameratoezicht, het verhalen van schade op de daders, vervolging van de criminele kern en inzet van het netwerk rond de jongeren. De partij verzoekt het college dan ook om een plan van aanpak rond de overlastbestrijding.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×