Eén natuurbeheerplan voor heel Zuid-Holland

Zuid-Holland kent sinds kort één natuurbeheerplan voor de hele provincie. Gedeputeerde Staten hebben het plan onlangs definitief vastgesteld. Het beschrijft de gewenste soorten natuur en agrarische natuur in de provincie en welke subsidiemogelijkheden er voor het beheer zijn. Het is de bedoeling dat alle gemeenten dit plan gaan gebruiken, in plaats van hun eigen natuur- en beheergebiedsplannen. Door één plan te gebruiken, moeten de administratieve lasten afnemen. Het nieuwe natuurbeheerplan past in een landelijke vernieuwing en stroomlijning van het subsidiestelsel voor natuur- en landschapbeheer.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×