Sluitende begroting voor komende twee jaar

Het college heeft de programmabegrotingen over 2010 en 2011 sluitend gekregen. De begroting over 2010 wordt in de gemeenteraadsvergadering van 12 november besproken. Deze begroting is opgesteld aan de hand van de perspectiefnota die in het voorjaar vastgesteld werd. Vanwege de financiële crisis is de uitkering uit het gemeentefonds de komende jaren lager dan normaalgesproken. Daarom is afgesproken dat de provincies, als financieel toezichthouders van gemeenten, dit jaar geen sluitende meerjarenbegroting eisen. Een sluitende begroting voor 2010 is voldoende. Leiden heeft een sluitende begroting voor 2010 en 2011 gepresenteerd. Hierin worden de gemeentelijke heffingen trendmatig verhoogd. Ook kunnen de geplande investeringen doorgaan. Binnenkort is de programmabegroting te vinden op www.leiden.nl/gemeente .

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×