Resultaat DZB boven verwachting

Het gaat goed met De Zijl Bedrijven (DZB). Volgens het college van B&W zijn de doelstellingen uit het in 2007 opgestelde verbeterplan zelfs een jaar eerder geghaald dan in de planning. “We zitten in economische zwaar weer dus het blijft spannend. Maar ik ben er trots op dat DZB in de afgelopen periode weer een gezond bedrijf is geworden dat tegen een stootje kan,” zo laat CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan (Werk en Inkomen) weten. Zo is de netto opbrengst uit bedrijfsactiviteiten ondanks de economische crisis toegenomen van € 9.500.000 tot € 11.000.000. Ook de bijdrage van de gemeente (per fulltime bij de DZB werkzame medewerker) valt dit jaar veel lager uit vergeleken met 2007: € 1.400,- in plaats van € 4.200,-.

Verder is de verhouding tussen loonuitgaven en rijkssubsidie verbeterd, waardoor er structureel € 1.300.000,- per jaar wordt bespaard. Hierdoor is het ook niet nodig om een greep in de bedrijfsreserve-kas te doen. Eerder werd daarmee wel rekening gehouden. Nu is die reserve zelfs gegroeid.

Tenslotte gaat het ook relatief goed met het ziekteverzuim. Was dat in 2007 nog ‘sky-high’ met 16,5%, nu is een daling ingezet die richting de 12% gaat.

Voor de zomer van 2010 zal het college de plannen voor de langere termijn voor DZB opstellen.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×